Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

Căn Hộ Thanh Bình Plaza 2 phòng ngủ 65m - 80m

2pn201 – Căn Hộ Thanh Bình Plaza 2 phòng ngủ

Diện Tích: 65m - 80m

Giá thuê: 6tr -8tr / tháng

Giá bán: 1.5 tỷ - 1.7 tỷ

Căn Hộ Thanh Bình Plaza 2 phòng ngủ 65m - 80m

2pn202 – Căn Hộ Thanh Bình Plaza 2 phòng ngủ

Diện Tích: 65m - 80m

Giá thuê: 6 - 8 triệu/ tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn Hộ Thanh Bình Plaza 2 phòng ngủ 65m - 80m

2pn203 – Căn Hộ Thanh Bình Plaza 2 phòng ngủ

Diện Tích: 65m - 80m

Giá thuê: 6 - 8 triệu/ tháng

Giá bán: 1 tỷ 5 - 1 tỷ 7

Căn Hộ Thanh Bình Plaza 2 phòng ngủ 65m - 80m

2pn204 – Căn Hộ Thanh Bình Plaza 2 phòng ngủ

Diện Tích: 65m - 80m

Giá thuê: 6 - 8 triệu/ tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn Hộ Thanh Bình Plaza 2 phòng ngủ 65m - 80m

2pn205 – Căn Hộ Thanh Bình Plaza 2 phòng ngủ

Diện Tích: 65m - 80m

Giá thuê: 6 - 8 triệu/ tháng

Giá bán: 1 tỷ 5 - 1 tỷ 7

Căn Hộ Thanh Bình Plaza 2 phòng ngủ 65m - 80m

2pn206 – Căn Hộ Thanh Bình Plaza 2 phòng ngủ

Diện Tích: 65m - 80m

Giá thuê: 6 - 8 triệu/ tháng

Giá bán: 1 tỷ 5 - 1 tỷ 7

Căn Hộ Thanh Bình Plaza 2 phòng ngủ 65m - 80m

2pn207 – Căn Hộ Thanh Bình Plaza 2 phòng ngủ

Diện Tích: 65m - 80m

Giá thuê: 6 - 8 triệu/ tháng

Giá bán: 1 tỷ 5 - 1 tỷ 7

Căn Hộ Thanh Bình Plaza 2 phòng ngủ 65m - 80m

2pn208 – Căn Hộ Thanh Bình Plaza 2 phòng ngủ

Diện Tích: 65m - 80m

Giá thuê: 6 - 8 triệu/ tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn Hộ Thanh Bình Plaza 2 phòng ngủ 65m - 80m

2pn209 – Căn Hộ Thanh Bình Plaza 2 phòng ngủ

Diện Tích: 65m - 80m

Giá thuê: 6 - 8 triệu/ tháng

Giá bán: 1 tỷ 5 - 1 tỷ 7

Căn Hộ Thanh Bình Plaza 2 phòng ngủ 65m - 80m

2pn210 – Căn Hộ Thanh Bình Plaza 2 phòng ngủ

Diện Tích: 65m - 80m

Giá thuê: 6 - 8 triệu/ tháng

Giá bán: 1 tỷ 5 - 1 tỷ 7

Căn Hộ Thanh Bình Plaza 2 phòng ngủ 65m - 80m

2pn211 – Căn Hộ Thanh Bình Plaza 2 phòng ngủ

Diện Tích: 65m - 80m

Giá thuê: 6 - 8 triệu/ tháng

Giá bán: 1 tỷ 5 - 1 tỷ 7

Căn Hộ Thanh Bình Plaza 3 phòng ngủ 80m - 99m

3pn01 – Căn Hộ Thanh Bình Plaza 3 phòng ngủ

Diện Tích: 80m - 99m

Giá thuê: 8tr - 10tr/ tháng

Giá bán: 1.7 tỷ - 1.9 tỷ

0937076012
Liên hệ